Tècnic en administració i finances GS LOE
Comptabilitat i fiscalitat GS
Lasa, E.
ISBN: 84-481-9259-1
Comunicació i atenció al client GS
Ariza, J.; Ariza, J.M.
ISBN: 84-481-9261-3
Gestió de la documentació jurídica i empresarial GS
Guinot, C.; Iranzo, J.L.; Gómez, J.; Rubio, B.
ISBN: 84-481-9257-5
Gestió de recursos humans GS
García, C.; Gago, Mª.L.; López, S.; Ruiz, E.
ISBN: 84-481-9274-5
Gestió financiera GS
Guinot, C.; Del Valle, V.; Izarra, J.Mª
ISBN: 84-481-9263-X
Gestió logística i comercial GS
Gómez, J.M.
ISBN: 84-481-9265-6
Ofimàtica i procés de la informació GS
Montañez, F.
ISBN: 84-481-9267-2
Procés integral de l'activitat comercial GS
Rayo, P.J.; Cuesta, Mª.C.; Ayensa, A.Mª.; Roncal, J.A.
ISBN: 84-481-9255-9
Recursos humans i responsabilitat social corporativa GS
García, C; Gago, MªL.; Ruiz, E.; López, S.
ISBN: 84-481-9253-2
Simulació empresarial GS
Hernando, C.
ISBN: 84-481-9276-1
Reforma Ciclos Formativos