Física i Química
Física i química 3 - Llibre digital -
Enciso, J.; Fernández, A.; Pérez, C.
ISBN: 84-481-7778-9
Física i química 3 - Material d'aprenentatge complementari -
Enciso, J.; Fernández, A.; Pérez, C.
ISBN: 84-481-7777-0
Fisica i quimica 2nESO - (NOVETAT)
Andrés del Rio, E.; Larrondo, F.; Rodriguez, A.; Martínez, F.
ISBN: 84-486-0926-3
Fisica i quimica 4tESO - (NOVETAT)
Andrés del Rio, E.; Larrondo, F.; Martínez, F.; Bolea, S.
ISBN: 84-486-0923-9
Fí­sica i quí­mica 3º (Novetat)
Andrés, E.; Yuste, M.A.; Rodrí­guez, A.; Pozas, A.
ISBN: 84-486-0673-6