Técnic en Gestió Administrativa. Reforma LOE
Comunicació empresarial i atenció al client GM
Ariza, J.; Ariza, J.M.
ISBN: 84-481-9141-2
Empresa a l aula GM
Molins, M.; Mandorran, M.E.
ISBN: 84-481-9656-2
Empresa i administració
Alfaro, J,; Pina, M.
ISBN: 84-481-9145-5
Inglés - Business Elements Novedad
Barnesley, N; Lemmens, M.
ISBN: 84-481-9099-8
Operacions administratives de compravenda GM
Ruiz Otero, E.; López Barra, S.
ISBN: 84-481-9180-3
Operacions administratives de recursos humans GM
Molins, M.; Madorran, M.E.
ISBN: 84-481-9630-9
Operacions auxiliars de gestio de tresoreria GM
Caballero, J.F.; Delgado, T.
ISBN: 84-481-9651-1
Tècnica comptable GM
Lasa, E.
ISBN: 84-481-9167-6
Tractament de la documentacio comptable GM
Uroz, D.; Ferré, A.
ISBN: 84-481-9668-6
Tractament informàtic de la informació GM
Francisca Montañez
ISBN: 84-481-8066-6
Reforma Ciclos Formativos