Matemàtiques aplicades a les CCSS
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 1
Martínez, J. Mª.; Cuadra, R.; Heras, A.
ISBN: 84-481-6647-7