Física y Química
Fisica i quimica 2nESO - (NOVETAT)
Andrés del Rio, E.; Larrondo, F.; Rodriguez, A.; Martínez, F.
ISBN: 84-486-0926-3
Física i Química 4t ESO
J.A. García / A. Pozas / A. Peña / A. Rodriguez / A.J. Vasco
ISBN: 84-481-6300-1
Fisica i quimica 4tESO - (NOVETAT)
Andrés del Rio, E.; Larrondo, F.; Martínez, F.; Bolea, S.
ISBN: 84-486-0923-9
Fí­sica i quí­mica 3º (Novetat)
Andrés, E.; Yuste, M.A.; Rodrí­guez, A.; Pozas, A.
ISBN: 84-486-0673-6