Física i Química
Física i Química 3r ESO
A. Peña / A. Pozas / J. A. García / A. R. Cardona
ISBN: 84-481-5813-X
Fí­sica i quí­mica 3º (Novetat)
Andrés, E.; Yuste, M.A.; Rodrí­guez, A.; Pozas, A.
ISBN: 84-486-0673-6