Matemàtiques
Matemàtiques 1º (Novetat)
Guiteras, J.Mª.; Besora, J.; Jané,A.
ISBN: 84-481-9604-X
Matemàtiques 1º
Guiteras, J.M.; Jané, A.; Besora, J.
ISBN: 84-481-8141-7
Matemàtiques 2º
Jané, À.; Besora, J.; Guiteras, J. M.
ISBN: 84-481-7025-3
Matemàtiques 2º - (Novetat)
Besora, J.; Guieteras, J.M.; Jané, A.
ISBN: 84-486-1043-1