Matemàtiques aplicades a les CCSS
Matemàtiques aplicades a les CCSS 1º
Guiteras, J. Mª.; Jané, A.; Besora, J.
ISBN: 84-481-8125-5
Matemàtiques aplicades a les ccss 1º (Novetat)
Guiteras, J.Mª; Besora, J.; Jané, A.
ISBN: 84-481-9607-4
Matemàtiques aplicades a les ciències socials 2º
Jané, À.; Besora, J.; Guiteras, J. M.
ISBN: 84-481-7006-7
Matemátiques aplicades a les Ciències Socials 2º - (Novetat)
Besora, J.; Guiteras, J.M.; Jané, A.
ISBN: 84-486-1045-8