Educació Plàstica i Visual
Educació Plástica i Visual. 4t ESO - (Novedad2016: 8448610342)
E. Bargueño, M. Sánchez, F. Esquinas
ISBN: 84-481-4587-9
Educació Plàstica, visual i audiovisual. Mosaic A (Novedad2015: 8448607821)
Bargueño, E.;Sánchez, M.; Sainz, B.
ISBN: 84-481-7058-X
Educació Plàstica, visual i audiovisual. Mosaic B (Novedad2015: 8448607813)
Bargueño, E.; Sánchez, M. ;Sainz, B.
ISBN: 84-481-7051-2