Filosofía - Galicia  >>
CEO
CEO - Filosofí­a (Galicia) (Novedade)
Lozano, M.; Martínez, J.L.; López, M.; Figueroa, P.
ISBN: 84-481-9593-0
Táboa de Contido


BLOQUE I. A FILOSOFÍA COMO SABER TEORÉTICO  

1. O saber filosófico: orixe, sentido,necesidade e historia
2. Coñecemento, ciencia e tecnoloxía.O problema da verdade
3. Metafísica e concepcións filosófico-científicas sobre a realidade


BLOQUE II. A FILOSOFÍA COMO SABER ANTROPOLÓXICO  

4. Concepcións filosóficas sobre o ser humano
5. A ética: fundamentos antropolóxicos,retos actuais e principais teorías


6. A política: sociedade, poder, lexitimación,estado democrático e cidadanía global


BLOQUE III. A FILOSOFÍA COMO SABER APLICADO  

7. A dimensión simbólica e estética do ser humano
8. Dimensión lingüística do ser humano e filosofía da linguaxe. A lóxica proposicional
9. Contribución da filosofía ao mundo da empresa

Centro de Información
Centro do Estudante
Centro do Profesor